W 2013 roku realizujemy projekty:

  • Galeria w Drodze - dofinansowany przez Gminę Gaszowice
  • Sztuka Łączenia 6 - dofinansowany przez Miasto Rybnik