W 2012 roku nasze Stowarzyszenie nastawiło się na realizację projektów strategicznych oraz promujących lokalne dziedzictwo i twórców:

  • I Konkurs Miniatury Plastycznej "W krainie industrii" - dofinansowany przez Miasto Rybnik, Powiat Wodzisławski i Województwo Śląskie, partner SP im.H.M.Góreckiego w Czernicy
  • Galeria w Drodze - dofinansowany przez Gminę Gaszowice i Województwo Śląskie
  • Pracownia Artystycznych Wrażeń - PAW - dofinansowany przez Miasto Rydułtowy i Gminę Gaszowice
  • Sztuka Łączenia 5 - projekt współpracy transgranicznej polsko-czeskiej dofinansowany przez Miasto Rybnik
  • Galeria w Browarze - projekt własny - patrz zakładka "galerie"
  • Konkurs "Magiczna gwiazdka" w ramach Galerii w Drodze - współorganizacja z SP im.H.M.Góreckiego w Czernicy
  • Wycieczki - "Odkryjmy Kraków"