W 2011 roku nasze Stowarzyszenie nastawiło się na realizację projektów strategicznych oraz promujących lokalne dziedzictwo:

  • Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein 5 - dofinansowany przez Miasto Rybnik
  • Sztuka Łączenia 4 - projekt współpracy transgranicznej polsko-czeskiej dofinansowany przez Miasto Rybnik
  • Gaszowice oczami artystów - dofinansowany przez Gminę Gaszowice
  • Powiat Wodzisławski oczami artystów - dofinansowany przez Powiat Wodzisławski
  • Galeria w Browarze - projekt własny - patrz zakładka "galerie"
  • Galeria w Drodze - projekt własny - patrz zakładka "galeria w drodze"
  • Konkurs Aniołki i Diabełki - projekt własny - współorganizacja z SP w Czernicy
  • Anielski wieczór - projekt własny - współorganizacja z SP w Czernicy oraz OK w Czernicy
  • Wycieczki