Grupa Artystyczna Konar wywodzi się z założonego w 1976 roku amatorskiego klubu plastycznego działającego przy Zakładowym Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy”. Grupę założyło dziewięciu górników hobbystów – amatorów sztuki, należeli do niej malarze Adolf Koczy (pierwszy prezes grupy), Walenty Habram, Eugieniusz Ryszka, rzeźbiarz i malarz Franciszek Jaworek, uprawiający metaloplastykę i malarstwo Wacław Midor oraz rzeźbiarze Alfred Piątek, Jan Demczyk i Feliks Śmieja. Pierwszy skład grupy nie był dziełem przypadku. Górnicy którzy rozpoczęli działalność twórczą w klubie utrzymywali wcześniej ze sobą kontakty. Wszyscy oni uczęszczali do Państwowego Ogniska Plastycznego a ich mentorem był Ludwik Konarzewski senior, stąd też nazwa grupy "KONAR". Ówczesne warunki sprzyjały utworzeniu przy ZDK KWK Rydułtowy pracowni plastycznej. W trakcie długoletniej działalności „Konaru” zmieniali się członkowie i liczebność grupy. W latach 1991-2011 roku prezesem grupy jest jej długoletni członek Piotr Lipina. 

​W roku 1999 do grupy dołączyła Beata Tomas - artystka i animatorka kultury, z inicjatywy której podjęto starania o sformalizowanie działalności​ Konaru, który w 2004 roku wstąpił w struktury rydułtowskiej organizacji pozarządowej – Towarzystwa Miłośników Rydułtów co niezaprzeczalnie przyczyniło się do ponownego jej zaistnienia na forum kultury regionalnej.
​ 
​Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Konar został wyróżniony Honorową Odznaką Miasta Rydułtowy "Złotymi Grabiami". 
 
W latach 2007-2016 grupa ​działała już jako stowarzyszenie pod nazwą "Grupa Artystyczna Konar" (GAK). ​W tym czasie z mieniła się ​jej specyfika działalności, która otwarta jest na wszelkie dziedziny sztuki a więc malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę, poezję i prozę oraz sztuki teatralne czy muzyczne.
Pod prezesurą Beaty Tomas stowarzyszenie intensywnie rozwija się w strefie społeczno-kulturalnej, a dzięki zaangażowaniu się młodych artystów i pozyskiwanym środkom publicznym, realizowanych jest wielu projektów artystycznych m.in. wystaw, plenerów międzynarodowych, konkursów, imprez artystycznych w obiektach industrialnych takich jak pierwsza Industriada na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu czy teatralizowany pokazy mody na schodach przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. Grupa prowadzi działalność na skalę ogólnopolską a także własne stałe galerie: Galeria w Piecu - w Starej Cegielni w Gaszowicach, Galeria w Browarze - w CH Focus Mall, Galeria w Drodze - w Czernickim Zameczku i Rybniku. 
​C​złonkowie grupy​ systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje artystyczne czy to poprzez indywidualne konsultacje ​z mentorami ​czy ​też poprzez studia na ​kierunkach artystycznych​. Pomimo wielu różnic w wieku, poglądach i koncepcjach artystycznych znajdują wspólny mianownik – kochają sztukę.

Członkami zwykłymi "Konaru" byli:

 • Janusz Palik 2011-2015
 • Ewelina Szarowska-Francus 1991-2013
 • Izabela Nietrzpiel 2009-2012
 • Jarosław Nietrzpiel 2009-2012
 • Piotr Święty 2010-2011
 • Honorata Sordyl 1991-2011
 • Małgorzata Kilian 2010
 • Izabela Trojanowska 2010
 • Krzysztof Łapka 2008-2010 
 • Anna (Wilkus) Pytlik 2008-2009
 • śp. Damian Święty 1991-2009
 • Jerzy Bernacki 1991-2009
 • Dagmara Korbica 2006-2009
 • Małgorzata Mojżysz 2006-2008
 • Stanisława Wojtyna 1991-2008