Z dniem 25 marca 2016 Walne Zebranie zdecydowało o likwidacji Stowarzyszenia Grupa Artystyczna Konar. Dane poniżej zamieszczono jedynie dla celów archiwalnych.