Magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.  Jej malarska praca dyplomowa p.t. „Metamorfozy kobiecej rzeczywistości” powstała w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka. Ukończyła również PWSZ w Raciborzu na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z grafiką użytkową oraz kształcenie wczesnoszkolne dyplomem licencjackim z rysunku p.t.„Pomiędzy światłem a cieniem” pod kierunkiem prof. Aleksandra Ostrowskiego. Przez 3 lata predyspozycje twórcze rozwijała pod kierunkiem artystów: Urszuli Berger-Styczeń, Alojzego Śliwki, Wilhelma Halfara i dr hab. Franciszka Niecia w Państwowym Ognisku Plastycznym im. L.Konarzewskiego w Rydułtowach. W 2005 r. przystąpiła do grupy Konar, z którą bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, zaś od 2009r.pełniła funkcję v-ce prezesa GAK. Jest artystką młodego pokolenia, ciągle poszukującą oraz odważnie budującą indywidualny i subiektywny wizerunek artystyczny. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą. Tworzy głównie techniką olejną, akrylową, akwarelową, graficzną oraz pastelami.

Magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.  Jej malarska praca dyplomowa p.t. „Metamorfozy kobiecej rzeczywistości” powstała w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka. Ukończyła również PWSZ w Raciborzu na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z grafiką użytkową oraz kształcenie wczesnoszkolne dyplomem licencjackim z rysunku p.t.„Pomiędzy światłem a cieniem” pod kierunkiem prof. Aleksandra Ostrowskiego. Przez 3 lata predyspozycje twórcze rozwijała pod kierunkiem artystów: Urszuli Berger-Styczeń, Alojzego Śliwki, Wilhelma Halfara i dr hab. Franciszka Niecia w Państwowym Ognisku Plastycznym im. L.Konarzewskiego w Rydułtowach. W 2005 r. przystąpiła do grupy Konar, z którą bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, zaś od 2009r.pełniła funkcję v-ce prezesa GAK. Jest artystką młodego pokolenia, ciągle poszukującą oraz odważnie budującą indywidualny i subiektywny wizerunek artystyczny. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą. Tworzy głównie techniką olejną, akrylową, akwarelową, graficzną oraz pastelami.

Portfolio