Urodzony w Rydułtowach w 1946 roku. Już od najmłodszych lat lubił zajmować się plastyką. Pracował jako dekorator w KWK „Rydułtowy”, obecnie jest na emeryturze. Do grupy „Konar” wstąpił w 1978 roku za namową jej założyciela Adolfa Koczego. W latach 1991-2011 pełnił funkcję prezesa tejże grupy. Artystycznie zajmuje się głównie malarstwem olejnym. Tematyka jego prac związana jest głównie z architekturą rodzinnego miasta i pejzażem. Brał udział w wielu plenerach malarskich. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych min. w Rydułtowach, Rybniku, Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu Zdroju, oraz zagranicą w Orlovej, Frydku-Mistku, Dorsten, Doniecku, czterokrotnie prezentował swoje prace na wystawach krajowych w katowickim BWA. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym rodzinnych Rydułtów, prezentując swoje prace podczas miejskich uroczystości. Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Poprzez jego duże zaangażowanie w sprawy kulturalne Grupa Artystyczna Konar przetrwała aż 30 lat, dlatego też został zgłoszony do uhonorowania tytułem „Rydułtowika Roku 2005r.”. W 2011r. otrzymał nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. 

Urodzony w Rydułtowach w 1946 roku. Już od najmłodszych lat lubił zajmować się plastyką. Pracował jako dekorator w KWK „Rydułtowy”, obecnie jest na emeryturze. Do grupy „Konar” wstąpił w 1978 roku za namową jej założyciela Adolfa Koczego. W latach 1991-2011 pełnił funkcję prezesa tejże grupy. Artystycznie zajmuje się głównie malarstwem olejnym. Tematyka jego prac związana jest głównie z architekturą rodzinnego miasta i pejzażem. Brał udział w wielu plenerach malarskich. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych min. w Rydułtowach, Rybniku, Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu Zdroju, oraz zagranicą w Orlovej, Frydku-Mistku, Dorsten, Doniecku, czterokrotnie prezentował swoje prace na wystawach krajowych w katowickim BWA. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym rodzinnych Rydułtów, prezentując swoje prace podczas miejskich uroczystości. Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Poprzez jego duże zaangażowanie w sprawy kulturalne Grupa Artystyczna Konar przetrwała aż 30 lat, dlatego też został zgłoszony do uhonorowania tytułem „Rydułtowika Roku 2005r.”. W 2011r. otrzymał nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. 

Portfolio