Członek Honorowy GAK od 2009r - mieszkanka Wodzisławia Śląskiego. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Maluje i pisze. Posiada bogaty dorobek artystyczny który prezentowała na 70-ciu wystawach indywidualnych oraz 200-tu zbiorowych prezentacjach. Uczestniczka 55-ciu plenerów malarskich. Jest laureatką prestiżowych nagród i wyróżnień. Jej prace mają swoisty klimat, orginalny koloryt i wyróżniający je spośród innych rodzaj autorskiej kaligrafii, ptóra posłużyła do ilustracji 20-tu tomików poezji. Prace artystki można spotkać w muzeach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jej wiersze nagrodzone zostały na Sejmiku Poetyckim w Bukownie oraz Bielsku. Tomik wierszy „Ekologiczny grzech” wydany został przez Urząd Miasta i TMZW - Wodzisławia Śląskiego.

Członek Honorowy GAK od 2009r - mieszkanka Wodzisławia Śląskiego. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Maluje i pisze. Posiada bogaty dorobek artystyczny który prezentowała na 70-ciu wystawach indywidualnych oraz 200-tu zbiorowych prezentacjach. Uczestniczka 55-ciu plenerów malarskich. Jest laureatką prestiżowych nagród i wyróżnień. Jej prace mają swoisty klimat, orginalny koloryt i wyróżniający je spośród innych rodzaj autorskiej kaligrafii, ptóra posłużyła do ilustracji 20-tu tomików poezji. Prace artystki można spotkać w muzeach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jej wiersze nagrodzone zostały na Sejmiku Poetyckim w Bukownie oraz Bielsku. Tomik wierszy „Ekologiczny grzech” wydany został przez Urząd Miasta i TMZW - Wodzisławia Śląskiego.

Portfolio