Urodzony w 1941 roku w Popielowie. Ukończył 3-letnie Państwowe Ognisko Plastyczne z wyróżnieniem. Od 1985 roku pracował na stanowisku głównego dekoratora i projektanta KWK „Marcel”. Wykonuje rzeźby w węglu, graficie i drewnie, puchary z grafitu, płaskorzeźby, maluje obrazy olejne i rysuje, tworzy grafiki. Projektuje i maluje tablice reklamowe i informacyjne oraz wykonuje tzw. „matki” medali. Od 1984 roku należy do grupy „Konar” w Rydułtowach, założył również własną grupę plastyczną „Marcel” w Radlinie. Z grupą artystyczną Konar uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą. Prezentuje również swoje prace na wystawach indywidualnych m.in. w Rybniku, Wodzisławiu, Jastrzębiu Zdroju. Od 1989 r. przebywa za granicą w Niemczech tam też wystawia swoje prace min. w Dortmundzie. Jego twórczość charakteryzuje tematyka śląska zwłaszcza motywy górnicze.

Urodzony w 1941 roku w Popielowie. Ukończył 3-letnie Państwowe Ognisko Plastyczne z wyróżnieniem. Od 1985 roku pracował na stanowisku głównego dekoratora i projektanta KWK „Marcel”. Wykonuje rzeźby w węglu, graficie i drewnie, puchary z grafitu, płaskorzeźby, maluje obrazy olejne i rysuje, tworzy grafiki. Projektuje i maluje tablice reklamowe i informacyjne oraz wykonuje tzw. „matki” medali. Od 1984 roku należy do grupy „Konar” w Rydułtowach, założył również własną grupę plastyczną „Marcel” w Radlinie. Z grupą artystyczną Konar uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą. Prezentuje również swoje prace na wystawach indywidualnych m.in. w Rybniku, Wodzisławiu, Jastrzębiu Zdroju. Od 1989 r. przebywa za granicą w Niemczech tam też wystawia swoje prace min. w Dortmundzie. Jego twórczość charakteryzuje tematyka śląska zwłaszcza motywy górnicze.

Portfolio