Aktualnie Galeria w Drodze poraz kolejny znalazła się w przeprowadzce. Szukamy nowej lokalizacji. Jedna z naszych wystaw miała tytuł Niebo więc aktualnie jesteśmy w chmurze. Prezentujemy wirtualnie na naszej stronie nasze zrealizowane wystawy ale również aktualne. Zapraszamy na naszą stronę.

Zdjęcia z wernisażu GF INDYGO
1  2  3
4  5  6
Grupa Artystyczna Konar z wielką przyjemnością zaprasza Państwa do „Galerii w Drodze"
w dniu 28 stycznia 2012r o godz. 18.00
na wernisaż wystawy fotografii Grupy Fotograficznej INDYGO

plakat_indygo_may

O artystach
Grupa Fotograficzna Indygo, jest projektem fotograficznym wywołanym w kwietniu 2008 roku po ostrym prześwietleniu Grupy Fotograficznej „Flash”. Obecnie grupa kontynuuje procesy chemiczne zapoczątkowane w starej grupie. Miejscem realizacji projektu jest Dom Kultury w Chwałowicach, gdzie zostaje on systematycznie doświetlany w odstępach jednotygodniowych. Materiał światłoczuły, na którym bazuje grupa liczy sobie ISO od 22 do 59. Jego podstawowym celem jest oddanie właściwie naświetlonej wrażliwości ludzkiej za pomocą obrazu. Rotacja związków chemicznych w grupie jest raczej stała, lecz za natchnieniem bożym zdarzają się na szczęście nowe pierwiastki. Głównym ich zadaniem jest wywoływanie na sobie wcześniej niesprawdzonych reakcji, włącznie z testowaniem różnych filtrów krytycyzmu oraz zarażanie cząsteczkami światła nie-naświetlonych jeszcze materiałów. Oprócz tego ich działalność oscyluje wokół upijania się dobrą kawą, wzajemnemu psuciu sobie autofokusa, deptaniu tła i niszczeniu studia, rozwijaniu choroby o nazwie: „skleroza składkowa” oraz odwiecznych prawd o wszechświecie m.in., że linia horyzontu nigdy nie może „iść” przez środek czy, że pierwszy plan musi być ostry.
O wystawie
Relacje – nieodzowna potrzeba część naszego życia. Nawiązywanie, budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem i ludźmi, na których możemy liczyć, którzy pomagają nam w trudnych chwilach, a którzy również są przy nas w szczęśliwych momentach naszego życia. Relacje   mają   same pozytywne strony dzięki temu żyjemy w zgodzie z samym sobą, z innymi i mamy szansę na pełne szczęścia , zdrowia, życie. Niebagatelne znaczenie ma też to, jakie relacje mamy z otoczeniem, oddziaływaniem miedzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, obiektów, przedmiotów, cech lub grup społecznych co pozwala osiągnąć wspólne cele oraz realizować się osobiście i zawodowo. Relacje – nieodzowna potrzeba część naszego życia. Nawiązywanie, budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem i ludźmi, na których możemy liczyć, którzy pomagają nam w trudnych chwilach, a którzy również są przy nas w szczęśliwych momentach naszego życia. Relacje   mają   same pozytywne strony dzięki temu żyjemy w zgodzie z samym sobą, z innymi i mamy szansę na pełne szczęścia , zdrowia, życie. Niebagatelne znaczenie ma też to, jakie relacje mamy z otoczeniem, oddziaływaniem miedzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, obiektów, przedmiotów, cech lub grup społecznych co pozwala osiągnąć wspólne cele oraz realizować się osobiście i zawodowo.
Wystawa czynna do 22 lutego 2012 roku.